AP Construction
ul. Rakoszycka 2
55-300 Środa Śląska
tel. +48 691 699 200
tel./fax +48 71 315 33 31

www.apconstruction.pl
info@apconstruction.pl
ZAPRAWY DO PODLEWEK

AP VM – zaprawa do podlewek
Płynna, niekurczliwa, zaprawa mineralna o wysokiej wytrzymałości do wykonywania podlewek, zakotwień, wypełnień, połączeń montażowych, dostępna w różnych uziarnieniach w zależności od wymaganej grubości warstwy

Poproś o deklarację
zgodności

AP SV – szybkowiążąca zaprawa do podlewek
Płynna, niekurczliwa, szybkowiążąca (czas obróbki 30 minut) zaprawa mineralna o wysokiej wytrzymałości do wykonywania podlewek, zakotwień, wypełnień, połączeń montażowych, dostępna w różnych uziarnieniach w zależności od wymaganej grubości warstwy

Poproś o deklarację
zgodności

AP BVM – zaprawa do podlewek z kruszywem bazaltowym
Płynna, niekurczliwa, zaprawa mineralna o wysokiej wytrzymałości do wykonywania podlewek, zakotwień, wypełnień, połączeń montażowych, produkowana z użyciem kruszywa bazaltowego, do stosowania w obszarach podwyższonych temperatur

Poproś o deklarację
zgodności

AP ST/VM – zaprawa do podlewek z włóknami stali
Płynna, niekurczliwa, zaprawa mineralna o wysokiej wytrzymałości z dodatkiem włókien stali, do wykonywania podlewek, zakotwień, wypełnień, połączeń montażowych, dostępna w różnych uziarnieniach w zależności od wymaganej grubości warstwy

Poproś o deklarację
zgodności

AP ST/BVM – zaprawa do podlewek z kruszywem bazaltowym i włóknami stali
Płynna, niekurczliwa, zaprawa mineralna o wysokiej wytrzymałości z dodatkiem włókien stali, do wykonywania podlewek, zakotwień, wypełnień, połączeń montażowych, produkowana z użyciem kruszywa bazaltowego, do stosowania w obszarach podwyższonych temperatur

Poproś o deklarację
zgodności

AP EV – epoksydowa zaprawa do podlewek
Płynna, niekurczliwa, epoksydowa zaprawa o wysokiej wytrzymałości do wykonywania podlewek, zakotwień, wypełnień, połączeń montażowych

Poproś o deklarację
zgodności

AP UM – zaprawa do podbijania
Niekurczliwa zaprawa mineralna o plastycznej konsystencji i wysokiej wytrzymałości do podbijania słupów, urządzeń, barier energochłonnych, połączeń montażowych, dostępna w różnych uziarnieniach w zależności od wymaganej grubości warstwy

Poproś o deklarację
zgodności

AP UQM – uniwersalna zaprawa ekspansywna
Niekurczliwa, zaprawa mineralna o wysokiej wytrzymałości do wykonywania podlewek, zakotwień, wypełnień, połączeń montażowych, o konsystencji zależnej od ilości wody, dostępna w różnych uziarnieniach w zależności od wymaganej grubości warstwy

Poproś o deklarację
zgodności

AP AI1F – zaprawa do iniekcji i zakotwień
Płynna, niekurczliwa, zaprawa mineralna o wysokiej wytrzymałości do wykonywania zakotwień i iniekcji

Poproś o deklarację
zgodności

AP RVM – zaprawa do montażu rur
Płynna, niekurczliwa, zaprawa mineralna o wysokiej wytrzymałości do wykonywania uszczelnień i zakotwień rur m.in. w miejscach przechodzenia przez ściany i stropy

Poproś o deklarację
zgodności

AP IM – suspensja cementowa
Płynna, niekurczliwa, drobnoziarnista suspensja cementowa do wykonywania iniekcji i zakotwień

Poproś o deklarację
zgodności